СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ

Фирма НЕКСАС ЕООД е създадена през 2005г. с основен предмет на дейност проектиране, изработване, доставка, монтаж и сервизна поддръжка на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации за нуждите на частни лица и корпоративни клиенти.
Компанията притежава необходимите сертификати, разрешителни и удостоверения доказващи непрекъснатия стремеж за водене на най-добри практики в съответствие със законовите наредби и професионални стандарти.
Цялостната дейност на компанията е подчинена на високите стандарти, наложени от системата за управление на качеството ISO 9001:2008.

От 2009г компанията е редовен член на Камарата на строителите в България.

Удостоверение 1 Камара на строителите в България
Удостоверение 3 Камара на строителите в България
Удостоверение 4 Камара на строителите в България
Удостоверение 5 Камара на строителите в България

Нексас ISO 9001

 

С удостоверение № С525/2010г., Държавната агенция за метрологичен и технологически надзор удостоверява вписването на НЕКСАС ЕООД в регистъра на агенцията, като лице което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

Удостоверение газови инсталации

НЕКСАС ЕООД притежава Удостоверение No373/30.03.2010г. издадено от ОВЕРГАЗ ТЕХНИКА АД за проектиране, изграждане и монтаж на газоснабдителни системи и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ.

Основен приоритет за НЕКСАС ЕООД са високото качество на работа и удовлетвореността на клиентите. За постигане на поставените цели, компанията се грижи да поддържа оптимално високо нивото на квалификация на своите специалисти, което заедно с използването на най-модерните технологии, бързата комуникация и вниманието към всеки детайл прави НЕКСАС ЕООД предпочитан бизнес партньор.