ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ И АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ И АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ

Фирма НЕКСАС ЕООД предлага:

 • Проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и сервиз на сградна автоматизация;
 • Регулиране, контрол и управление на:
  • Климатични инсталации;
  • Вентилационни инсталации;
  • Отоплителни инсталации (абонатни станции, слънчеви инсталации, термопомпени агрегати);
  • Системи за индивидуален стаен контрол (IRC) с вентилаторни конвектори;
  • Системи за топло - и студоразпределение;
  • Осветителни и електро инсталации;
  • Генератори и когенератори.