ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

Фирма НЕКСАС ЕООД предлага:
Консултация, проектиране, изграждане, пускане в експлоатация и узаконяване на:

  • Газови инсталации за природен газ /метан/;
  • Газови инсталации за пропан-бутан;
  • Газови уреди - газови котли, горелки и бойлери, лъчисти инфрачервени нагреватели, инфрачервени каталитични отоплители;
  • Газопреносни и газоразпределителни мрежи;
  • Газсигнализация и взривозащита;
  • Автоматизация на топлинните процеси;
  • Газова арматура и оборудване - разходомери за газ, регулатори за газ, манометри, стабилизатори, предпазно-изпускателна арматура, ГЗТ, ГРЗТ и др .газорегулаторни и измервателни табла.