Декларация на Висшето ръководство за политиката по качество, здравословни и безопасни условия на труд  и околна среда

03.06.2016

Декларация на Висшето ръководство за политиката по качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда


Декларацияна Висшето ръководство за политиката по качество, здравословни и безопасни условия на труд  и околна среда   Ръководството на „НЕКСАС” ЕООД се ангажира с поддържане и непрекъснато подобряване  качеството на предлаганите продукти при пълно  задоволяване изискванията на клиентите и обществото.  Ефективното управление на здравословните и безопасни условия на труд и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда са част от цялата политика и стратегия на фирмата. ...