Пресконференция и кръгла маса, в изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0097 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в

09.12.2019

Пресконференция и кръгла маса, в изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0097 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в


На 12.12.2019 г. от 10:00 часа в гр. София, в „Интер Експо Център“ на бул. „Цариградско шосе“ № 147, зала „Вихрен“ ще се проведат две информационни събития – Пресконференция и кръгла маса, в изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0097 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "Нексас" ЕООД“ по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”. ...


Декларация на Висшето ръководство за политиката по качество, здравословни и безопасни условия на труд  и околна среда

08.08.2019

Декларация на Висшето ръководство за политиката по качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда


Ръководството на „НЕКСАС” ЕООД се ангажира с поддържане и непрекъснато подобряване качеството на предлаганите продукти и услуги при пълно задоволяване изискванията на клиентите и обществото. Ефективното управление на здравословните и безопасни условия на труд и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда са част от цялата политика и стратегия на фирмата. Нашата дейност е с обхват: „Доставка, проектиране, производство, монтаж и сервиз на високо ефективна отоплителна, вентилационна и климатична техника. Изграждане и сервиз на хладилни и газови инсталации, водопровод и канализация. Изработка на изделия от метал“. ...


Безвъзмездна финансова помощ за “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "Нексас" ЕООД”

11.12.2018

Безвъзмездна финансова помощ за “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "Нексас" ЕООД”


"НЕКСАС" ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0097 за "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "Нексас" ЕООД" по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите", която се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. ...
Прикачен файл: PDF Файл, 164 kb